Marknad biodrivmedel

byholma

Efterfrågan på biodrivmedel är enorm och framställning av bio-bensin har tills nu inte varit möjlig…

RenFuels innovation omvandlar lignin till ligninolja – lignol – som ersätter fossil olja och raffineras till bio-bensin, bio-diesel, bio-fotogen i befintliga raffinaderier.

Lignol är helt förnybar och innehåller lika mycket energi som fossil olja och har betydligt högre energi och bättre vinteregenskaper än andra gröna drivmedel såsom etanol, HVO och FAME.

Tillgången till tallolja, fetter, slaktavfall mm för framställning av syntetisk diesel är begränsad. Rapsolja och palmolja är inte etiska hållbara alternativ. Bio-bensin har överhuvud taget inte varit möjligt att framställa till konkurrerande kostnad – förrän nu. Lignol raffineras till etiskt hållbar bio-bensin och bio-diesel.

 

Tillgången av biomassa i svensk skogsindustri ökar i balans och det finns nu mer skog än någonsin…

Det finns nu 25% mer skog än för 25 år sedan och den svenska skogen har fördubblats sedan 1920-talet och har ökat från 1,7 till 3,3 miljarder skogskubikmeter och den fortsätter att öka, i balans. Den årliga tillväxten är 125 miljoner kubikmeter, motsvarande (350 Twh) och årliga skogsskörden är 90-95 miljoner kubikmeter (200 TWh). Sveriges energianvändning är totalt 385 Twh per år varav transportsektorn står för ca 100 TWh. Idag är biodrivmedlens andel ca 20 TWh. År 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som till 70% ska vara oberoende av fossila drivmedel.

 

Massabruken har så mycket restenergi i massaprocessen att den på sikt kan ersätta alla våra fossila drivmedel…

Lignin är en biprodukt vid massatillverkning med mycket högt energivärde och det dominerande ämnet i svartlut. Svartlut finns i mycket stora mängder inom massaindustrin. Restenergin från detta lignin motsvarar idag över 70% av Sveriges drivmedelsbehov (70 TWh) och kan med låga investeringar i närtid ersätta våra fossila drivmedel med bio-bensin och bio-diesel och på sikt även möjliggöra export av både lignin och lignol.

 

Fossilfri fordonsflotta 2030 är möjligt…

Biodrivmedel av lignol är idag ett realistiska sätt att nå en fossilfri fordonsflotta 2030. Fordon som drivs med el, biogas, vätgas mm blir fler, men det tar mellan 17-20 år att ersätta en hel fordonsflotta och till så  stora investeringar  i nya tekniker, infrastruktur och fordon, att det inte är försvarbart att skrota bilar och distribution för flytande drivmedel.

Lignol kan inom några få år framgångsrikt konkurrera med fossil diesel och bensin då den bygger på en effektiv storskalig process och nyttjar befintlig infrastruktur, distributionsnät och passar nuvarande fordonspark s k ”drop-in fuel”. Inga mackar eller bilar behöver byggas om – med lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar.

 

Med lignol ökar bio-iblandningen i både fossil bensin & diesel…

HVO och FAME dominerar iblandningen i diesel och etanol i bensinen. Snart kommer bio-diesel och bio-bensin av lignol att öka sin del av iblandningen. Kvotplikten ökar kraven på iblandning allt mer för alla drivmedel.

Det finns ett mycket stort och ökande behov att öka iblandningen av biodrivmedel i bensinen. Hittills har det bara funnits etanol för iblandning och det går inte att blanda mer än 5%. Samtidigt kommer nu bensin-bilar öka sin andel av bilflottan.

Inom kort kommer därför bio-bensin av lignol få en allt större betydelse för iblandningen i fossil bensin.

 

Vi har tekniken – nu hänger det på politiken…

Vi har en kort projektplan för att komma igång med leveranser av lignol – 2:a generationens biodrivmedel. Initialt behövs politiskt insikt och handling och att snabbt få igång nyinvesteringar inom skogsindustrin och jordbruket för att få fram lignin som i närtid ska kunna konkurrera med etablerade fossila drivmedel. 

Se här hur Preem investerar i lignol för att göra framtidens bensin: