Om företaget

RenFuel förädlar skogens lignin till bioolja...

RenFuel är det enda företaget i världen som kan göra bioolja av skogens lignin. Vi är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bio-bensin och bio-diesel.

RenFuel är en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet som med spetsteknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik med kunskap om grön kemi och biomassa från skogsindustrin. RenFuel har tagit patent på katalytiska processer som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till förnybar ligninolja - Lignol®.

Vi är nu 15 anställda med huvudkontor i Stockholm och bedriver vår forskning i nya lokaler i Uppsala. Vår pilotanläggning i Bäckhammar, Värmland drivs i anslutning till Nordic Papers massabruk och vår nya produktionsanläggning projekteras och byggs nu i Vallvik, Söderhamn i samarbete med Rottneros och Preem under bolaget LignolProduktion AB.

- RenFuel och Nordic Paper färdigställde våren 2017 en pilotanläggning för tillverkning av lignol i Bäckhammar. Lignin levereras från Nordic Paper och Rottneros i Vallvik.

- Preem och RenFuel uppför nu i samarbete med Rottneros, världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, genom bolaget LignolProduktion AB.

- Preem blir först i världen att använda ligninolja - lignol - för produktion av bio-bensin och bio-diesel i Preemraff.

 

RenFuels styrelse och ledning

dick-carrick  Sven Löchen   

SO Dick Carrick     VD Sven Löchen     Joseph Samec         Mats Odell
070-1234567           070-2345678

 

RenFuels innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja… 

RenFuels lignol kommer signifikant att bidra till framtidens fossilfria transportsystem. Lignol görs av lignin som finns i stora mängder i all växtlighet och utvinns bl a ur massabrukens svartlut. Alla massabruk har stora överskott av lignin som nu i huvudsak eldas upp i tillverkningsprocessen. Alla länder med massabruk kan minska sitt beroende av importerad fossil olja med RenFuels lignol.

Efter raffinering av lignol får vi hållbar bio-bensin eller bio-diesel som används av befintlig fordonspark utan några modifieringar av motorer eller tankställen - s k "drop-in drivmedel". Alla bilar blir miljöfordon.

 

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bio-bensin och bio-diesel...

 

RFLogotypWeb NP_logo_prim

Pulp-Paper-Industry_Application

RFLogotypWeb

RFLogotypWeb 

 
 

Framtidens bioolja lignol framställs i Bäckhammar

RenFuel och Nordic Paper byggde och färdigställde under våren 2017 en pilotanläggning i Bäckhammar i Värmland för storskalig testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har delfinansierats med 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

Produktionen av lignol är nu i full gång.

 

RenFuel och Rottneros producerar lignin för lignol.

RenFuel och Rottneros har ingått avtal om leverans av lignin från massabruket i Vallvik utanför Söderhamn, till RenFuels pilotanläggning i värmländska Bäckhammar. Samtidigt påbörjas projektering av en storskalig produktionsanläggning av lignol i Vallvik i samarbete mellan RenFuel, Rottneros och Preem, i bolaget LignolProduktion AB. Anläggningen kommer att vara klar till 2021 och LignolProduktion ska nå en total  produktionskapacitet om 300-500 000 kbm lignol årligen.

 

 

Framtidens gröna drivmedel raffineras i Preemraff

Preemraff kommer 2020 att börja producera bio-bensin och bio-diesel av lignol från RenFuel i stor skala. Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preems rikstäckande servicenät omfattar 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.