Om företaget

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel...

Vår innovation använder lignin från massaprocessen och gör om den till flytande ligninolja - lignol. 

RenFuel har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan LIGNOL®. Efter raffinering av lignol i ett raffinaderi får vi en hållbar grön bensin eller diesel, vilka kan användas av befintlig fordonspark utan några modifieringar av motorer eller tankställen - s k "drop-in drivmedel".

RenFuels innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja… 

Lignol görs av lignin som finns i stora mängder i all växtlighet och utvinns bl a ur massabrukens svartlut.
- Alla massabruk har stora överskott av lignin som nu i huvudsak eldas upp som en del i tillverkningsprocessen.
- Alla länder med massabruk kan med RenFuels innovation lignol minska sitt beroende av importerad fossil olja.
 

RFLogotypWeb

RFLogotypWeb NP_logo_prim

Pulp-Paper-Industry_Application

 
 
 

RenFuel och Rottneros satsar på förnybara drivmedel.

RenFuel och Rottneros har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test & pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

 

Framtidens gröna drivmedel framställs i Bäckhammar

RenFuel och Nordic Paper har under våren byggt och färdigställt en pilotanläggning i Bäckhammar i Värmland för storskalig testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har delfinansierats med 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

Produktionen av lignol är nu i full gång.

Om RenFuelProcessor
RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan Lignol®. RenFuel består av dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och diesel.


Om Rottneros 
Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016. 


Om Nordic Paper
Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt papper. Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 95%. Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland. Totalt antal anställda i koncernen är ca 600.