Ett Sverige oberoende av fossila drivmedel...

Med drivmedel av lignol i tanken blir alla bensin- och dieselfordon miljöbilar. Inga nyinvesteringar behövs på tankställen eller bilar.
Lignol är helt förnybar, etisk problemfri och ger mycket hög klimateffekt vid iblandning.

Lignol är bio-olja av lignin

Efterfrågan på biodrivmedel ökar nu starkt då iblandning direkt minskar CO2-påslaget från alla fordon. LIGNOL® är en världsunik fossilfri bio-olja tillverkad av lignin från den svenska skogen.
Den raffineras till bio-bensin och bio-diesel.

Världens första bio-bensin

Preemraff blir först i världen att tillverka bio-bensin och bio-diesel av RenFuels lignol. Bio-drivmedlet är av s k "drop-in" typ som är blandbart med fossila drivmedel och ger en direkt och stor klimateffekt och löser uppfyllandet av ökande kvotplikter.

Lignisol är bio-plast av lignin

Vår unika, patenterade teknologi omvandlar lignin till olika typer av material som helt eller delvis ersätter plast baserad på fossil olja. Våra lignin-plaster, LIGNISOL® är tekniskt lika motsvarande fossila plaster, men minskar koldioxidavtrycket.

Framtiden är redan här...

Lignol gör alla fordon till miljöbilar!

LIGNOL® är en realistisk lösning för en fossilfri fordonsflotta 2030.

Att fasa ut de fossila drivmedlen och ersätta dem med biodrivmedel är den snabbaste och mest realistiska möjligheten att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Utsläppen ska då ha minskat med 70% jämfört med 2010 och biodrivmedlens andel ska vara minst 40%.

Det tar minst 17-20 år att byta ut dagens alla fordon och bygga om infrastruktur till andra driftformer som el- och gasbilar. Vi varken hinner eller kan ta de orealistiska kostnader och negativ miljöpåverkan som en skrotning, av dagens infrastruktur för flytande drivmedel, skulle innebära.

Lignol har en mycket hög klimateffekt – över 90%

Flytande biodrivmedel av drop-in typ utnyttjar nuvarande infrastruktur och fordon utan några nyinvesteringar. Biodrivmedel med hög klimateffekt är det snabbaste sättet att lösa CO2-problemet tillsammans med en balanserad ökning av el- och gasbilar. Då utnyttjas både gammal och ny infrastruktur och fordonsflotta, för att nå miljömålen 2030-2045.

Fossilfria biodrivmedel till hela Sverige 2030.

Vill ni veta mer om vad som händer och hur ni som industri kan dra nytta av detta?

Ny teknik.

Revolutionerande spetsteknologi för tillverkning av bio-olja.

LIGNOL® - Framtidens bio-drivmedel finns redan här

RenFuel har investerat över 200 mkr för utveckling av teknik och av världens första storskaliga produktionsanläggning för vår gröna ligninolja – LIGNOL®. Provleveranser av lignin från Rottneros massabruk i Vallvik har startat till RenFuels anläggning för framställning av Lignol som därefter skeppas vidare till Preems raffinaderier där den processas till bio-bensin och bio-diesel. 

Produktionsstart 1Q 2021 och fler anläggningar planeras redan. 

Vår patenterade katalytiska process omvandlar miljövänligt och energieffektivt lignin till förnybar ligninolja eller LIGNOL®. Den raffineras till grön bensin, diesel och flygfotogen för låg- eller höginblandning som s k ”drop-in drivmedel” och levererar över 90% CO2 -reduktion. RenFuels lignol – skapar standard för alla ligninoljor och har jämförbar uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja.

Marknad.

Bättre för klimatet. Bättre för massabruken. Bättre för alla tankställen och bilar.

Resterna vi tidigare eldat upp blir nu biodrivmedel

Det finns ett stort överskottet av lignin inom skogsindustrin som omvandlat till lignol och raffinerat till bio-bensin och bio-diesel direkt kan minska fossila drivmedel och dess CO2-påslag.

Vår innovation är banbrytande för massaindustrin där den höjer produktions-kapaciteten genom minskad svartlutshantering och diversifierar den nuvarande verksamheten till ett bioraffinaderi.

LIGNOL® är bio-olja av lignin från skogen, inte fossil olja ur marken

Lignol kan direkt minska CO2-påslag från alla fordon, skapa nya intäktsmöjligheter och arbetstillfällen för inhemska massabruk och raffinaderier, skapa nya jobb i glesbygd och stärka handelsbalansen med minskat importberoende av ändlig fossil olja. 

På sikt kan lignin och lignol bli globalt eftertraktade handelsvaror. De flesta massabruk – även ute i världen – kan investera i RenFuels robusta och storskaliga teknik.