admin

Svensk tall skapar grön bensin.

Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt.

biodrivmedel

Process-operatör/-tekniker sökes till RenFuel  – TILLSATT

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att skapa förnybara drivmedel och material med hållbara metoder. RenFuel’s affärside är att förädla lignininnehållande strömmar (svartlut) från massaindustrin till en bioolja som kan raffineras till bränsle eller användas i andra …

Process-operatör/-tekniker sökes till RenFuel  – TILLSATT Läs mer »

RenFuel och Rottneros satsar på förnybara drivmedel.

RenFuel och Rottneros har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test & pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel

Nya och existerande energieffektiva massabruk möjliggör nya användningsområden och värdekedjor för lignin. Skogsindustrin kan satsa på traditionella investeringar i ökad effektivitet, kapacitetsutbyggnad och högförädlade pappers- och förpackningsprodukter i kombination med att tillvarata svartlutens lignin för tillverkning av biodrivmedel. Biodrivmedelsproduktion erbjuder kostnadseffektiva vägar till kapacitetsutbyggnad genom avlastning av flaskhalsar i produktionsutrustning. Nyinvestering och/eller utbyggnad av sodapannan är inte …

Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel Läs mer »

biodrivmedel

RenFuel mest innovativa kemiföretaget

Noréns patentbyrå har utsett RenFuel till Sveriges mest innovativa företag inom kemi- och life science-sektorn för år 2014. Svenska bolag har rankats utifrån hur många uppfinningar de har sökt patent för i förhållande till deras omsättning. Med en omsättning om tolv miljoner kronor och fem patentfamiljer för år 2014 vann RenFuel en säker vinst i hård konkurrens med stora bolag som Perstorp, Arcam och Medivir.

biodrivmedel

Kemist/Ingenjör sökes till RenFuel  – TILLSATT

RenFuel bildades 2012 från upptäckter gjorda vid Uppsala universitet och företaget har stadigt växt. Idag är vi 10 medarbetare och tar nu steget mot att producera och utveckla våra patenterade ligninbaserade produkter Lignol och Renol i större skala. Vi har en fullt finansierad budget på 140 MSEK för att utveckla, bygga och driva en pilotanläggning …

Kemist/Ingenjör sökes till RenFuel  – TILLSATT Läs mer »

biodrivmedel

Process-, Lab-tekniker sökes till RenFuel  – TILLSATT

RenFuel bildades 2012 från upptäckter gjorda vid Uppsala universitet och företaget har stadigt växt. Idag är vi 10 medarbetare och tar nu steget mot att producera och utveckla våra patenterade ligninbaserade produkter Lignol och Renol i större skala. Vi har en fullt finansierad budget på 140 MSEK för att utveckla, bygga och driva en pilotanläggning …

Process-, Lab-tekniker sökes till RenFuel  – TILLSATT Läs mer »

Framtidens material och drivmedel är snart här

Snart kan du använda restprodukter från pappersindustrin i stället för bensin – i din vanliga bil. Och materialet i din dator kan komma från en björk. Joseph Samec och hans kollegor vid Institutionen för organisk kemi har kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av förnyelsebara bränslen och material. TEXT ANNA-KARIN LANDIN FOTO NIKLAS …

Framtidens material och drivmedel är snart här Läs mer »