admin

Svensk tall skapar grön bensin.

Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt.

RenFuel och Rottneros satsar på förnybara drivmedel.

RenFuel och Rottneros har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test & pilotanläggning i värmländska Bäckhammar.

Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel

Nya och existerande energieffektiva massabruk möjliggör nya användningsområden och värdekedjor för lignin. Skogsindustrin kan satsa på traditionella investeringar i ökad effektivitet, kapacitetsutbyggnad och högförädlade pappers- och förpackningsprodukter i kombination med att tillvarata svartlutens lignin för tillverkning av biodrivmedel. Biodrivmedelsproduktion erbjuder kostnadseffektiva vägar till kapacitetsutbyggnad genom avlastning av flaskhalsar i produktionsutrustning. Nyinvestering och/eller utbyggnad av sodapannan är inte …

Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel Läs mer »

biodrivmedel

RenFuel mest innovativa kemiföretaget

Noréns patentbyrå har utsett RenFuel till Sveriges mest innovativa företag inom kemi- och life science-sektorn för år 2014. Svenska bolag har rankats utifrån hur många uppfinningar de har sökt patent för i förhållande till deras omsättning. Med en omsättning om tolv miljoner kronor och fem patentfamiljer för år 2014 vann RenFuel en säker vinst i hård konkurrens med stora bolag som Perstorp, Arcam och Medivir.

Framtidens material och drivmedel är snart här

Snart kan du använda restprodukter från pappersindustrin i stället för bensin – i din vanliga bil. Och materialet i din dator kan komma från en björk. Joseph Samec och hans kollegor vid Institutionen för organisk kemi har kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av förnyelsebara bränslen och material. TEXT ANNA-KARIN LANDIN FOTO NIKLAS …

Framtidens material och drivmedel är snart här Läs mer »