Artikel

Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel

Nya och existerande energieffektiva massabruk möjliggör nya användningsområden och värdekedjor för lignin. Skogsindustrin kan satsa på traditionella investeringar i ökad effektivitet, kapacitetsutbyggnad och högförädlade pappers- och förpackningsprodukter i kombination med att tillvarata svartlutens lignin för tillverkning av biodrivmedel. Biodrivmedelsproduktion erbjuder kostnadseffektiva vägar till kapacitetsutbyggnad genom avlastning av flaskhalsar i produktionsutrustning. Nyinvestering och/eller utbyggnad av sodapannan är inte …

Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel Läs mer »

Framtidens material och drivmedel är snart här

Snart kan du använda restprodukter från pappersindustrin i stället för bensin – i din vanliga bil. Och materialet i din dator kan komma från en björk. Joseph Samec och hans kollegor vid Institutionen för organisk kemi har kommit en bra bit på vägen i utvecklingen av förnyelsebara bränslen och material. TEXT ANNA-KARIN LANDIN FOTO NIKLAS …

Framtidens material och drivmedel är snart här Läs mer »