Debatt: Svartlutsligning blir bioolja för gröna drivmedel

Nya och existerande energieffektiva massabruk möjliggör nya användningsområden och värdekedjor för lignin. Skogsindustrin kan satsa på traditionella investeringar i ökad effektivitet, kapacitetsutbyggnad och högförädlade pappers- och förpackningsprodukter i kombination med att tillvarata svartlutens lignin för tillverkning av biodrivmedel. Biodrivmedelsproduktion erbjuder kostnadseffektiva vägar till kapacitetsutbyggnad genom avlastning av flaskhalsar i produktionsutrustning. Nyinvestering och/eller utbyggnad av sodapannan är inte alltid det mest effektiva sättet att tillvarata industrins potential.

Debatt

Yngve Stade, RenFuel
Joseph Samec, RenFuel
Martin Wimby, Valmet

Foto: Nordic Paper

Läs hela artiken här