Lignin blir bensin efter katalys

Utan Chemrec-projektet hade vi nog inte stått här idag, säger Joseph Samec, forskningschef på RenFuel och docent i organisk kemi vid Stockholms universitet.

Kemivärlden nr 5 2016

-Vår patenterade, katalytiska process transformerar ligninet utan tryck, under kokpunkten, i en energisnål produktion och utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter. Resultatet blir en flytande, kolvätebaserad ligninolja – CLO (Catalytic Lignin Oil) kallad Lignol som kan behandlas i raffinaderiet istället för fossila kolväten, säger Joseph Samec.

lignol

Läs hela artikeln i Kemivärlden nr 5  sep 2016