Biobaserad plast av skogens lignin...

LIGNISOL™ ersätter plast av fossil olja

Ligninbaserade material är ett hållbart och etiskt alternativ till fossila plaster...

RenFuel Materials utvecklar ligninbaserade material som kan ersätta plast. Ämnet lignin, finns i all växtlighet och är den näst mest förekommande biomassan i naturen, efter cellulosa.

Vi utvinner ligninet bl a ur massabrukens svartlut där det finns som restprodukt i så stora mängder att det skulle räcka till produktion av all plast vi behöver i Sverige och i hela Europa. Vi ser en mycket stor potential för våra unika produkter.

  • Ny unik patenterad teknologi
  • Stor tillgång på högkvalitativ, 100% förnybar och etiskt problemfri råvara
  • Justerbar styrka och flexibilitet liksom hög processbarhet av våra produkter
  • Utmärkt för kompositer kombinerat med t ex cellulosa och återvunnen plast
  • Ligninbaserade material är blandbara i valfri andel med motsvarande fossil plast

Nästan all plast som någonsin har tillverkats finns kvar i naturen och en allt större del hamnar till slut i haven.

Behovet av att ersätta fossil plast med bioplast och att återvinna den i mycket större omfattning är enormt. Utmaningarna är stora att hitta tillräckligt med biobaserat råmaterial med rätt egenskaper som är kommersiellt lönsamma.

RenFuel Materials har med våra nya material hittat en mycket effektiv lösning.

Ingen mer fossil olja behövs för plasttillverkning i framtiden om man fullt ut skulle använda vår teknologi och våra produkter.

Med vår unika, patenterade teknologi omvandlar vi lignin till olika typer av material  som helt eller delvis ersätter plast baserad på fossil olja. Våra ligninmaterial är tekniskt likvärdiga med de fossila motsvarande plasterna, men minskar produkternas koldioxidavtryck. Dessutom kan de mekaniskt återvinnas.

LIGNISOL® är vårt varumärke för ligninbaserade material

A refusal to bottle thrown to the ground.
Totalt produceras ca 360 milj ton plast per år i världen. Av detta är plast till förpackningar ca 78 milj ton där endast ca 14% tas till vara för återvinning och lika mycket omvandlas till energi. Resten dumpas på soptippar och i naturen. Endast 2% av den använda förpackningsplasten går tillbaka in i nyproduktionen.
RenFuel Materials tillverkar tredje generationens bioplast av en råvara som finns i mycket stora volymer, har rätt egenskaper, som är 100% förnybar och etiskt problemfri. Första och andra generationens bioplaster tillverkas nu mest av stärkelse, socker, matavfall, spannmål och andra jordbruksprodukter.

Grönt ligninmaterial ersätter fossil plast helt eller delvis...

Mindre än 1% av den plast som produceras nu i världen är bioplast.

Bioplast är plaster som är baserade på biomassa. De har samma egenskaper som konventionell plast fast med ett minskat kolavtryck. Bioplaster uppdelas i biologiskt nedbrytbara och icke nedbrytbara plaster där de icke nedbrytbara står för ca 45% i världen.

I Sverige produceras väldigt lite nedbrytbara plaster då vi har en mycket högre återvinningsgrad än t ex övriga Europa där kompostering är mer vanlig. Merparten av den icke nedbrytbara bioplasten är av typen ”drop-in” som helt eller delvis ersätter olika fossila plaster.

Den bioplast som idag tillverkas i Sverige är till störst del producerad från grödor såsom  stärkelse och socker. Med våra ligninmaterial finns nu ett hållbart, etiskt och mycket konkurrensstarkt alternativ.

I Sverige består idag nästan all plast av importerad fossil olja.

Biobaserad plast av lignin är bästa alternativet...

Bioplast av lignin är ett snabbt sätt att nå en hållbar fossilfri plastproduktion...

Biobaserade polymerer är producerade från förnybar biomassa. Kolet i råvarorna till bioplasten växer på jordens yta och ingår i jordens naturliga kolcykel och bioplast ökar därför inte CO2 i atmosfären.

Lignin är den näst mest förekommande biomassan på jorden.

Ligninet fyller utrymmena mellan cellulosan i växterna och gör att de kan växa sig höga. I den svenska massa- och pappersindustrin finns ca 4 milj ton lignin varav 95% bränns som en del i massaprocessen i stället för att användas högre upp i värdekedjan.

Att så fort som möjligt fasa ut de fossila plasterna och ersätta dem med biobaserat material minskar direkt CO2-påslaget.

Ligninbaserade material som alternativ till fossil plast ger över 90% CO2-reduktion.

Nu lanserar RenFuel Materials en lösning med material tillverkat av skogens lignin som kan ersätta fossil plast.

Ligninet utvinns från massabrukens svartlut.
1-3
I en extruder blandas och knådas lignin och bio-olja i en patenterad process till lignin-plast LIGNISOL® som sedan strängas och hackas till granulat.

Ny revolutionerande teknik...

Vår patenterade process omvandlar lignin till hållbar lignin-plast

Våra omfattande patent inom processer för reaktiv extrudering – LIGNOREX – täcker den allra senaste spetsteknologin för tillverkning av bioplast. Processen bryter ned ligninet i en mycket energisnål produktion utan giftiga utsläpp eller farliga restprodukter med fullt utbyte av en hållbar och etisk problemfri råvara. I processen justeras lignin-plastens styrka, flexibilitet, täthet, värmebeständighet efter behov och slutprodukterna har hög processbarhet som möter plastindustrins krav. Ligninbaserade material strängas och hackas till produktionsanpassat granulat och används på samma sätt som fossila motsvarigheter oblandat eller som drop-in med valfri grad av inblandning i fossil oljebaserad plast. LIGNISOL® är vårt varumärke för ligninbaserade material och de olika varianter som vi erbjuder.

Produkter...

LIGNISOL® erbjuder en mängd olika materiallösningar

RenFuel Materials kan tillverka termoplastiska, ligninbaserade material som kan användas i existerande infrastruktur för att öka det biobaserade innehållet i en rad olika tillämpningar, exempelvis förvaringsprodukter, behållare, fordonskomponenter, byggmaterial, förpackningar, bestrykningsprodukter och möbler.

RF4
Exempelprover på extruderade granulat med Lignisol, ett helt förnybart material med 0% fossil plast!