Mats Odell går in i styrelsen för RenFuel AB som kan göra Sverige oberoende av fossila drivmedel

Tidigare finansmarknadsministern och ordföranden i Riksdagens näringsutskott, kristdemokraten Mats Odell, går in i styrelsen för RenFuel AB. Detta svenska bolag har gjort en genombrytande upptäckt om hur man omvandlar skogens lignin till förnybar bensin och diesel.

RenFuels världspatenterade innovation omvandlar skogens lignin till bioolja. I en katalytisk, energisnål, miljövänlig process blir ett ton lignin en kubik ligninolja på bara några timmar. Ligninoljan kallad lignol, raffineras till grön bensin och diesel som sen kan tankas i alla bensin- och dieselfordon. Alla fordon som kör på biodrivmedel av lignol blir miljöbilar – och till samma pris som fossilt.

– Det låter ju nästan för bra för att vara sant, men det fungerar. Det naturen gör på miljontals år görs här på några timmar. Nu ska produktionen skalas upp i en större pilotanläggning som ska vara i drift om ett år, därefter kan kommersiell tillverkning komma igång. Nu hänger det mest på politikerna och det långsiktiga regelverk som alla väntar på. Med rätt politik kan Sverige i relativ närtid bli oberoende av ändliga fossila drivmedel och på sikt t o m bli en nettoexportör av hållbara biodrivmedel, säger Mats Odell.

– Det är roligt att få hälsa Mats Odell välkommen till RenFuel, säger Dick Carrick, styrelseordförande. Mats är kunnig och väl insatt i framtidens industri- och energifrågor. Sveriges mål att nå en fossilfri fordonsflotta 2030 är en sådan fråga och där vi kan bidra till en lösning. Hans erfarenheter från både riksdag och regering är ovärderliga för oss nu när företaget går in i nästa fas.

Ca 30 % av skogens träd består av lignin och Sverige har 25 % mer skog än för tjugofem år sedan och både tillväxt och avverkning fortsätter att öka i balans. Inom skogsindustri och massabruk är lignin en biprodukt som finns i så stora volymer att det omvandlat till lignol kan ersätta våra fossila drivmedel.

– Svensk skogsindustri får med RenFuels innovation nya intäktsmöjligheter, nya arbetstillfällen skapas och handelsbalansen förstärks med minskat importberoende av ändlig fossil olja. Då lignol är CO2 -neutralt löser vi drivmedlens klimatpåverkan. På sikt kan lignin och lignol bli globala handelsvaror då de flesta massabruk i världen också kan investera i RenFuels teknik, avslutar vd Sven Löchen.

 

KONTAKT

Andia Gemsjö, presskontakt hos Mats Odell

070-422 75 83

mats.odell@renfuel.se

 

Sven Löchen, vd RenFuel AB

070-680 94 30

sven.lochen@renfuel.se

 

RenFuel AB är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att minska världens beroende av ändlig fossil olja och ersätta fossila drivmedel med förnybar bensin och diesel.

RenFuels ligninolja LIGNOL – skapar standard för alla ligninoljor och har liknande uppbyggnad, energiinnehåll och egenskaper som en fossil olja. Raffinerad till grön bensin och diesel är den ett ”drop-in fuel” för både låg- och höginblandade biodrivmedel för befintliga distributionssystem och fordonsparker.

 

renfuel.se

info@renfuel.se