Om RenFuel

Teamet bakom den revolutionerande tekniken.

RenFuel förädlar skogens lignin till bio-olja...

RenFuel är det enda företaget i världen som kan göra bio-olja av skogens lignin. Vi är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bio-bensin och bio-diesel och fossil plast med biobaserade plaster.

RenFuel är en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet med spetsteknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik med kunskap om grön kemi och biomassa från skogsindustrin. RenFuel har tagit patent på en världsunik katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till förnybar ligninolja – LIGNOL®.

– Preem blir först i världen att använda ligninolja – LIGNOL® – för produktion av bio-bensin och bio-diesel i Preemraff

...och till biobaserade plaster

Med vår unika, patenterade teknologi omvandlar vi lignin till olika typer av material  som helt eller delvis ersätter plast baserad på fossil olja. Våra ligninmaterial är tekniskt likvärdiga med de fossila motsvarande plasterna, men minskar produkternas koldioxidavtryck.

RenFuels styrelse och ledning

Sven Löchen

VD

  • sven.lochen@renfuel.se

Mats Odell

SO

  • mats.odell@renfuel.se

Joseph Samec

CRO

  • joseph.samec.renfuel.se

Christian Dahlstrand

CTO

christian.dahlstrand@renfuel.se

Karolina Wiktorson

COO

karolina.wiktorson@renfuel.se

Clara Pierrou

Materials

  • clara.pierrou@renfuel.se

RenFuels innovation minskar världens beroende av ändlig fossil olja…

RenFuels lignol kommer signifikant att bidra till framtidens fossilfria transportsystem. Lignol görs av lignin som finns i stora mängder i all växtlighet och utvinns bl a ur massabrukens svartlut. Alla massabruk har stora överskott av lignin som nu i huvudsak eldas upp i tillverkningsprocessen. Alla länder med skog och massabruk kan minska sitt beroende av importerad fossil olja med tillverkning av RenFuels lignol.

Efter raffinering av lignol får vi hållbar bio-bensin eller bio-diesel som används av befintlig fordonspark utan några modifieringar av motorer eller tankställen – s k ”drop-in drivmedel”. Alla fordon med lignol i tanken blir miljöbilar.

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bio-bensin och bio-diesel…

Bäckhammar

RenFuel och Rottneros producerar lignin för Lignol.

RenFuel och Rottneros har ingått avtal om leverans av lignin från massabruket i Vallvik utanför Söderhamn, till RenFuels pilotanläggning i värmländska Bäckhammar. Samtidigt påbörjas projektering av en storskalig produktions-anläggning av lignol i Vallvik i samarbete mellan RenFuel, Rottneros och Preem, i bolaget LignolProduktion AB. Anläggningen kommer att vara klar under 1Q 2021 och ha en startkapacitet om 30-35.000 ton lignin eller 100.000 kbm lignol årligen. LignolProduktion planerar att öka produktionen av lignol till 1.500.000 kbm inom en 5-årsperiod.

Framtidens gröna drivmedel raffineras i Preemraff.

Preemraff kommer 2020 att börja producera bio-bensin och bio-diesel av lignol från RenFuel i stor skala. Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffinerings-kapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preems rikstäckande servicenät omfattar i Sverige 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.

 

RenFuel förädlar skogens lignin till bio-olja...

RenFuel är det enda företaget i världen som kan göra bio-olja av skogens lignin. Vi är ett svenskt innovationsföretag inom bioenergi med dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel och plaster med hållbara biodrivmedel och bioplaster.

RenFuel är en avknoppning från en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet med spetsteknologi inom läkemedelstillverkning och bioteknik med kunskap om grön kemi och biomassa från skogsindustrin. RenFuel har tagit patent på en världsunik katalytisk process som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till förnybar ligninolja – LIGNOL®.

– Preem blir först i världen att använda ligninolja – LIGNOL® – för produktion av bio-bensin och bio-diesel i Preemraff.

...och biobaserad plast

Vår unika, patenterade teknologi omvandlar lignin till olika typer av material som helt eller delvis ersätter plast baserad på fossil olja. Lignin-plasterna är tekniskt lika motsvarande fossila plaster, men är förnybara och minskar koldioxidavtrycket till en bråkdel av de fossila plasterna.