Svensk forskargrupp tillverkar ekologisk bensin och diesel av råvara från skogen

biodrivmedel
Docent Joseph Samec och hans forskargrupp vid Uppsala Universitet har utvecklat en världs-unik metod som gör förnybar e-bensin och e-diesel av restprodukter från skogen och som kan göra Sveriges fordonsflotta fossilfri 2030 och oberoende av oljeimport.

Ca 30% av skogen består av lignin. Inom skogsindustrin finns lignin i stora mängder bl a som biprodukt i massaframställning, men fram tills nu har ligninet ett lågt förädlingsvärde som för-bränns till energi i massabruket. Denna biprodukt kan nu med en patenterad katalytisk process omvandlas till ekologisk bioolja kallad lignol. Efter raffinering av lignol får man helt förnybar e-bensin eller e-diesel med lika högt energiinnehåll som fossila drivmedel.

reaktor-På några timmar omvandlar vi ett ton lignin till en kubikmeter lignol med en miljövänlig, mycket energi- och kostnadseffektiv process. Moder jord gör samma sak på miljoner år, men med fossilt resultat, berättar Joseph Samec som tillsammans med Sven Löchen, Dick Carrick, Ernst Ödmansson och Yngve Stade på bioenergiföretaget RenFuel är drivkrafterna bakom innovationen.

– Nu ska en första processanläggning byggas för att i större volymer förädla lignin från skogsindustrin till lignol, säger vd Sven Löchen. Lignolens uppbyggnad och energiinnehåll är jämförbar med fossil olja och raffinerad blir den förnybar och hållbar e-bensin eller e-diesel som passar in i dagens infrastruktur och befintlig fordonspark utan några extra investeringar eller tekniska modifieringar – alla bensin- och dieselfordon som kör på drivmedel av lignol blir miljöbilar.

Den svenska skogsindustrin får med RenFuels innovation ut ett högre värde på skogsråvaran, höjd produktionskapacitet genom minskad svartlutshantering och möjlighet att diversifiera massabruket till ett bioraffinaderi och därmed förädla 30% mer av trädet än man gör idag.

– Med RenFuels teknik kan nu massaindustrin minska Sveriges beroende av importerad, ändlig fossil olja då volymen av lignin enbart från svartluten har ett energiinnehåll som motsvarar 70 procent av Sveriges totala drivmedelsbehov, säger Dick Carrick, styrelseordförande med mångårigt förflutet inom skogsindustrin. Investeringarna som behövs här är relativt små och återbetalningstiden mycket kort. Sverige har nu mer skog än någonsin och tillväxten fortsätter, så hållbara skogstillgångar till drivmedel kommer att finnas under all framtid.

– Det här låter ju för bra för att vara sant, men det fungerar. Det ger Sverige en realistisk och kostnadseffektiv möjlighet att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 och kan på sikt göra Sverige oberoende av oljeimport vare sig från Ryssland eller Mellanöstern. Vi har tekniken och är klara att komma igång – nu hänger det på politiken och införandet av kvotplikt för att 2030-målen ska kunna uppnås, avslutar Sven Löchen.

Kontakt:

Sven Löchen, vd RenFuel AB
070-680 94 30
sven.lochen@renfuel.se